Nakajima Masahiro

Director & COO

Mr. Masa is the one who gathered us all to embark on this meaningful project.
Having more than 4 years experience in strawberry production in Da Lat city, he is now leading us to become the biggest strawberry producer in Vietnam.

————————————————

Nakajima Masahiro

Giám Đốc Điều Hành

Ngài Nakajima là người đã tập hợp tất cả chúng tôi để thực hiện dự án đầy ý nghĩa này. Với hơn 4 năm kinh nghiệm về sản xuất dâu Nhật tại Đà Lạt, ông lại tiếp tục dẫn dắt chúng tôi với mục tiêu trở thành nhà sản xuất dâu lớn nhất Việt Nam.