Japanese strawberries producer

Nhà Sản Xuất Dâu Nhật Chuyên Nghiệp

 

Great People, Great Strawberries

Những Trái Dâu Tuyệt Vời Do Những Con Người Tuyệt Vời

  At Hokkaido Lotus Agri, we’re passionate about safe & delicious strawberry production, exceptional service and positive team spirit. We understand how valuable your health is, that is the reason why we are now producing Japanese strawberries under Japanese quality control. Cooperation with local farmers so as to contributing to Vietnamese agriculture and improving local economic development is what we are looking forward to. Visitors are welcomed from 2019!

Hokkaido Lotus Agri hướng đến việc sản xuất những trái dâu ngon và an toàn, dịch vụ tuyệt vời và tinh thần làm việc nhóm tích cực. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe của bạn, chính vì lí do đó mà chúng tôi đang sản xuất dâu tây Nhật Bản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Chúng tôi hướng đến mục tiêu hợp tác với nông dân tại địa phương nhằm đóng góp cho sự phát triển của ngành nông nghiệp của Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương. Bạn có thể tham quan vườn dâu của chúng tôi từ năm 2019!
Ảnh chứng nhận