Takano Minehito

Technical Director

Mr. Takano is a successful strawberry producer. He has won championship as the producer who has the most production for years continuously in Hokkaido, Japan.
As a strawberry specialist, he has always given us the best guidance and gives us confidence in what we are aiming for.

———————————–

Takano Minehito

Giám Đốc Kỹ Thuật

Ngài Takano là một nhà sản xuất dâu tây thành công và là nhà sản xuất dâu có sản lượng cao nhất tại Hokkaido, Nhật Bản trong vòng nhiêu năm liên tiếp. Là một chuyên gia về dâu tây, ông Takano luôn dẫn dắt và cho chúng tôi niềm tin vào mục tiêu lớn mà công ty đang hướng tới.